LANDESMESSCHTERSCHAFT:

2013

Landesmeeschterschaft an der Loftpistoul 2013

Eis Championnen an der Loftpistoul 2013

2014

Landesmeeschterschaft an der Loftpistoul 2014

Eis Championnen an der Loftpistoul 2014

2015

Landesmeeschterschaft an der Loftpistoul 2015

Eis Championnen an der Loftpistoul 2015

2016

Landesmeeschterschaft an der Loftpistoul 2016

Eis Championnen an der Loftpistoul 2016

2017

Landesmeeschterschaft an der Loftpistoul 2017

Eis Championnen an der Loftpistoul 2017