Resultater Equipen:

Feiersaison 2012

Feiersaison 2013

Feiersaison 2014

Feiersaison 2015

Feiersaison 2018

Feiersaison 2019

 

 

Loftsaison 2012/2013

Loftsaison 2013/2014

Loftsaison 2014/2015

Loftsaison 2016/2017

Loftsaison 2017/2018

Loftsaison 2018/2019